Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, od 1 stycznie 2021 roku wprowadzamy zmiany w kredytach konsumenckich tj. kredytach gotówkowych, kartach kredytowych i kredytach w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Teraz jeszcze mniej formalności związanych z dokumentacją kredytową:

  • rezygnujemy w procesie wnioskowania o kredyt z obowiązku pobierania dodatkowego dokumentu tożsamości,
  • rezygnujemy z obowiązku pobierania od Klienta zaświadczenia o zameldowaniu z Urzędu Miasta/Gminy w przypadku braku adresu w dowodzie osobistym,
  • uwalniamy kwotę kredytu do 15 tys. zł - bez zgody małżonka, bez konieczności przystąpienia małżonka do kredytu.

Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku lub poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Banku.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!