Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim od listopada 2015 r. jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), zapewniającego płynność i wypłacalność banku na zasadach określonych w zawartej Umowie Systemu Ochrony SGB w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Jednym z filarów Spółdzielczego Systemu Ochrony jest Fundusz Pomocowy i  mechanizm Minimum Depozytowego. W ich ramach zgromadzone są odpowiednie kwoty aktywów płynnych gwarantujące skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa i niedopuszczenie do upadłości Banku, nawet w przypadku wystąpienie skrajnie niekorzystnych zdarzeń.

W ramach Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB banki zrzeszone mogą skorzystać z pomocy merytorycznej i doradztwa w opracowaniu najbezpieczniejszych rozwiązań. Dodatkowo bank zrzeszający wypełnia rolę wynikającą z umowy zrzeszania tj. udziela wsparcia bankom spółdzielczym w zakresie rozwoju biznesu, technologii i infrastruktury.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!