Informacja o wskaźnikach referencyjnych BMR

Działania podjęte przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim

Podobnie jak cały sektor bankowy monitorujemy czynności podejmowane przez regulatorów w zakresie wskaźników referencyjnych oraz wdrażamy rozwiązania mające na celu dostosowanie swoich działań do wymogów Rozporządzenia BMR.

Bank Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim przyjął plan na okoliczność zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach w zakresie:

  • wyznaczenia tzw. wskaźnika alternatywnego, który będzie stosowany
    w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie opracowywania lub publikowania wskaźnika referencyjnego,
  • wskazania rozwiązań, które znajdą zastosowanie w przypadku, gdy nie został wyznaczony wskaźnik alternatywny lub nie może być on stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie jego opracowywania lub publikowania,
  • wskazania działań, jakie bank podejmie w przypadku stałej lub tymczasowej niedostępności wskaźnika referencyjnego.

Jeśli jesteś Konsumentem oraz oprocentowanie w Twojej umowie kredytowej oparte jest o stawkę WIBOR i umowa kredytowa została zawarta przed 01.01.2022 r., zapraszamy do naszych placówek  w celu  podpisania  bezpłatnego aneksu do umowy.

 

Do pobrania:

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych

 

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!