Ubezpieczenia Generali Życie Komfort

Karta Produktu Życie Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie Komfort

Dokument zawierający kluczowe Informacje

Ubezpieczenie Generali, z myślą o aucie

Karta Produktu Generali OC

Karta produktu Generali, z myślą o aucie

Karta produktu Generali, z myślą o pomocy drogowej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali, z myślą  o aucie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali, z myślą  o pomocy drogowej

Ubezpieczenie Generali z myślą o domu i rodzinie

Karta produktu Generali, z my l o domu i rodzinie

OWU Generali, z myślą o domu i rodzinie

Przewodnik po produkcie

Ubezpieczenie Generali z myślą o NNW

Karta produktu Generali NNW Indywidualne 

OWU Generali, z myślą o NNW Indywidualne 

Karta produktu Generali NNW Grupowe 

OWU Generali, z myślą o NNW Grupowe

Ubezpieczenie Generali z myślą o Podróży

Karta produktu Generali z myślą o Podróży

OWU Generali z myślą o Podróży

Ubezpieczenie Generali z myślą o OZE

Karta produktu - Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

OWU OZE

Ustandaryzowany dokument OZE

Ubezpieczenie Generali Agro Firma

Karta produktu - Generali Agro Firma

OWU Agro Firma

Ustandaryzowany dokument Generali Agro Firma

Ubezpieczenie Generali Agro Ekspert

Karta produktu Generali Agro Ekspert

OWU Agro Ekspert

Ustandaryzowany dokument Generali Agro Ekspert

Ubezpieczenie Generali - Ubezpieczenie Koni

Karta produktu - Konie

OWU Konie

Ustandaryzowany dokument Ubezpieczenie Koni

 

 

Ubezpieczenie Generali Produkcja Zwierzęca

Karta produktu Generali Produkcja Zwierzęca

OWU Produkcja Zwierzęca

Ustandaryzowany dokument Generali Produkcja Zwierzęca

Ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne

Karta produktu Generali Gospodarstwo Rolne

OWU Generali Gospodarstwo Rolne

Ustandaryzowany dokument Generali Gospodarstwo Rolne

 

Ubezpieczenie Generali, z myślą o rolniku

Karta produktu Generali, z myślą o rolniku

OWU Generali, z myślą o rolniku

 

Ubezpieczenie upraw rolnych

Karta produktu Ubezpieczenie upraw rolnych

Ustandaryzowany dokument Ubezpieczenie upraw rolnych

OWU Ubezpieczenie upraw rolnych

 

 

Ubezpieczenie Generali, z myślą o firmie

Karta produktu Generali, z myślą o firmie

OWU Generali, z myślą o firmie

 

Ubezpieczenie Generali Flota

Karta produktu Generali Flota

Ustandaryzowany dokument Generali Flota

OWU Generali Flota

 

Ubezpieczenie Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

Karta produktu Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

OWU Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

 

Ubezpieczenie Generali, z myślą o wynajmie

Karta produktu Generali, z myślą o wynajmie

OWU Generali, z myślą o wynajmie

 

Pliki do pobrania:

Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego reklamacji ubezpieczeniowych

Informacja o Agencie

Pełnomocnictwo Generali TU S.A.

Pełnomocnictwo Generali Życie TU S.A.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!