Wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali koronawirusa

Przedsiębiorco,

w styczniu 2021r. w bankowości internetowej uruchamiamy możliwość złożenia wniosków o subwencje w ramach

Tarczy PFR 2.0

Tarcza 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw. Z rządowego wsparcia skorzystają branże m.in. z obszaru gastronomii, kultury, sportu i rekreacji oraz targowisk.

Dla kogo? 

Sprawdź czy Twoja branża może skorzystać z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR. 

SPRAWDŹ

Skrócone zasady Programu Tarczy 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019r. poniżej 2 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019r.
 • Kwota subwencji zależna o wielkość spadku przychodów (18 000 zł na zatrudnionego przy spaku przychodów o 30-60% lub 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%)
 • Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł
 • Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021r.
 • Okres wypłat subwencji przez PFR to 15 stycznia-28 lutego

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm 

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności

 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro

 • Spadek obrotów minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019r. 

 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020r. do marca 2021r. (styczeń-marzec 2021r. na podstawie prognozy)

 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika

 • Okres wypłat subwencji przez PFR to 15 stycznia-28 lutego

Więcej informacji?

Zarejestruj się na bezpłatne szkolenie online na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0 i dowiedz się o dostępnych możliwościach wsparcia.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

Powyższe zasady programu mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji.

Na bieżąco uaktualniane informacje znajdują się TUTAJ.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!