Na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenia spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli: 
•    masz umowę o kredyt mieszkaniowy udzielony w złotówkach, 
•    kwota udzielonego kredytu nie przekracza 1,2 mln zł,
•    umowę o kredyt została podpisana przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie co najmniej 6 miesięcy od tej daty,
•    spełniony jest jeden z poniższych warunków:
✅    stosunek raty kredytu do średniego dochodu netto Twojego gospodarstwa domowego tzw. wskaźnik RdD przekracza 30% (dochód netto Twojego gospodarstwa domowego to suma miesięcznych dochodów osób wspólnie zamieszkujących z Tobą i tworzących wspólne gospodarstwo domowe, z ostatnich 3 miesięcy, które przypadają przed miesiącem złożenia wniosku)
lub
✅    masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci (na dzień złożenia wniosku).
 
Dokumenty, które należy złożyć:
 
✅    Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.
✅    Oświadczenia wymagane ustawą, że spełniasz warunki wskazane powyżej.
 
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu można złożyć pisemnie (osobiście w placówce Banku lub przesyłką pocztową) albo elektronicznie (poprzez bankowość elektroniczną lub przesyłając skan/zdjęcie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami, na adres skrzynki mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 
Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń.
  
W 2024 r. można zawiesić spłatę kredytu nawet na 4 miesiące:
•    od 1 czerwca do 31 sierpnia – na maksymalnie 2 miesiące
•    od 1 września do 31 grudnia – na maksymalnie 2 miesiące

Zawieszenie spłaty raty kredytu wydłuża okres kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia (bez konieczności aneksowania umowy).
 
Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu znajdują się w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

Broszura informacyjna (pdf).

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami, tel. 52 330 80 00

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!