Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Masz kredyt hipoteczny w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim, zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

 

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać:

 • ze zwrotnego wsparcia przeznaczonego na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego (wsparcie na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych przez okres maks. 40 miesięcy);
 • ze zwrotnej pożyczki na spłatę zadłużenia kredytu mieszkaniowego - w przypadku gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości;
 • z promesy – przyrzeczenia udzielenia kredytobiorcy pożyczki na spłatę zadłużenia.

 

W ramach Funduszu możesz ubiegać się o:

 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat Twojego kredytu

Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych Twojego kredytu, w kwocie nie wyższej niż 3000 zł miesięcznie.

 • promesę udzielenia pożyczki lub pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty Twojego kredytu hipotecznego, możesz wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki lub o pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę lub zawrzeć umowę pożyczki, musisz przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 120.000 zł.

Kto może skorzystać z Funduszu?

O wsparcie, pożyczkę lub promesę możesz się ubiegać, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • masz status bezrobotnego (w dniu złożenia wniosku o wsparcie, pożyczkę lub promesę)
 • miesięczne koszty obsługi Twojego kredytu przekraczają 40% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu, nie przekracza:
 • dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy - dla gospodarstwa wieloosobowego.

 

Kredytobiorca może złożyć wniosek w formie:

 1. elektronicznej:
 • drogą mailową (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z załącznikami, jeśli są wymagane) – na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych: AE:PL-96285-54215-TIGCA-11
 • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub
 1. pisemnej – w placówce Banku lub przesyłką pocztową na adres placówki Banku.

 

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu trzeba zwrócić?

Tak. Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczkę miesięcznie w 200 równych i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 134 rat, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

 

Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

Wniosek do pobrania

 

O szczegóły udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pytaj w Placówkach Banku.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!