Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i 30 czerwca 2023 r.

30.06.2023r.

L.P. Rodzaj Informacji Dane na 30-06-2023 r. Poziom minimalny
1 Wynik finansowy netto 3.094 tys. zł -
2 Wynik z lat ubiegłych - -
3 Aktywa ogółem (suma bilansowa) 220 294 tys. zł -
4 Kapitał założycielski 18.018 tys. zł (4.049 tys. euro) 1 mln euro (kurs 4,4503)
5 Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) 18.245 tys. zł
6 Kapitał Tier 1 18.245 tys. zł
7 Fundusze własne 18.245 tys. zł
8 Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) 19,61%  10,00%
9 Współczynnik kapitału Tier 1 19,61%  11,50%
10 Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy 19,61%  14,00%
11 Współczynnik płynności długoterminowej 7,91  0,80
12 Wskaźnik LCR 1,96  1,00
13 Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) 2,93%  -

31.12.2022r.

L.P. Rodzaj Informacji Dane na 31-12-2022 r. Poziom minimalny
1 Wynik finansowy netto 3 957 tys. zł -
2 Wynik z lat ubiegłych - -
3 Aktywa ogółem (suma bilansowa) 221.209 tys. zł -
4 Kapitał założycielski 14.418 tys. zł (3.074 tys. euro) 1 mln euro (kurs 4,6899)
5 Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) 14.651 tys. zł -
6 Kapitał Tier 1 14.651 tys. zł -
7 Fundusze własne 14.651 tys. zł -
8 Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) 15,83% 10,00%
9 Współczynnik kapitału Tier 1 15,83% 11,50%
10 Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy 15,83% 14,00%
11 Współczynnik płynności długoterminowej 5,37 0,80
12 Wskaźnik LCR 2,02 1,00
13 Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) 1,79% -

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!